Siirry sivun pääsisältöön
HAMK
Hae koulutusta Kurssikorisi sisältö 
Korisi on tyhjä.

SISOTE Viranomaisvalvonta ja -ohjaus
Kuvaus
   

Asiakkaiden ja heidän kanssaan työtä tekevien ammattilaisten välinen yhteistyö on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyksen toimialalla tuotettavien palvelujen ydin. Toimintaympäristöllä ja sen muutoksilla on systeemisiä vaikutuksia näihin vuorovaikutussuhteisiin ja asiakkaan saaman palvelun laatuun. Parhaillaan toimeenpanovaiheessa oleva historiallinen soteuudistus ja siihen liittyvät muutokset vaikuttavat kaikkiin toimijoihin. Perustehtävälähtöinen tarkastelu antaa tukevan lähtökohdan alojen viranomaisvalvonnan ja ohjauksen tehtäviin sekä niihin liittyvien käytännön ongelmien ratkaisuun. Koulutukseen osallistuminen mahdollistaa vaativissa valvonnan vastuutehtävissä toimiville ajantasaisen ja kehittyvän tietoperustan vahvistamisen yhteisen, työnohjauksellisen vertaisoppimisprosessin muodossa.

Aika
    16.09.2022 - 02.06.2023

Koulutuksessa on 6 koulutuspäivää kello 9.00–15.30.
Paikka
   

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Koulutuspaikkakunta on Hämeenlinna, mutta koulutukseen on mahdollista osallistua kokonaan etäyhteyksin.

Kohderyhmä
   

Viranomaisvalvontatehtävissä SISOTE -toimialoilla (sivistysala, sosiaaliala ja/tai terveysala) toimivat henkilöt ja viranhaltijat tai niihin tehtäviin mahdollisesti siirtymässä olevat henkilöt. Kuntien sekä 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle kuuluvien palveluiden valvonnasta ja ohjauksesta vastaavat henkilöt ja viranhaltijat.

Tavoite
   

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien ajantasaista ja sote-muutoksen myötä voimakkaassa muutoksessa olevaa tietoperustaa viranomaisvalvonnan ja -ohjauksen vastuutehtävistä edustamallaan toimialalla (sivistysala, sosiaaliala tai terveysala). Tietoperustan vahvistamisen ohella tavoitteena on tukea valvontavastuussa toimivien viranhaltijoiden asiakaslähtöistä ja perustehtävälähtöistä työskentelyorientaatiota

Sisältö
   
Koulutuksen laajuus on 15 op, sisältäen seuraavat osat: 

Koulutukseen ilmoittautuneet palauttavat koulutussisältöihin orientoivan tehtävän ennen opintojen alkamista. 

Viranomaisvalvonta ja -ohjaus muuttuvassa SISOTE -toimintaympäristössä, 5 op

Koulutuspäivät 16.9. ja 25.11.2022.

Tietoperusta muutoksessa

Valvontavastuu ja oma työorientaatio 1/3

3 x 1,5 tunnin työnohjauksellinen vertaisoppimisprosessi pienryhmissä

Valvonnan ja ohjauksen erityispiirteet SISOTE-aloilla, 5 op

Koulutuspäivät 13.1. ja 31.3.2023

SISOTE –valvonnan erityispiireet

Valvontavastuu ja oma työorientaatio 2/3

3 x 1,5 tunnin työnohjauksellinen vertaisoppimisprosessi pienryhmissä

Asiakaslähtöiset palvelut, 5 op

Koulutuspäivät 3.4. ja 2.6.2023

Viranomaisvalvonnan toimintaa ohjaava ja kehittävä vaikutus

Valvontavastuu ja oma työorientaatio 3/3

3 x 1,5 tunnin työnohjauksellinen vertaisoppimisprosessi pienryhmissä

 

Jokaiseen opintojaksoon sisältyy kaksi lähipäivää HAMK:n Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa tai etäosallistuminen Zoom-yhteyden kautta. Lähipäivien välissä työskennellään itsenäisesti sekä vuorovaikutteisesti Learn-oppimisympäristössä. Osallistuja reflektoi omaa valvontavastuutaan ja syventää työorientaatiotaan koulutuksen aikana kirjallisuutta ja muuta lähdeaineistoa käyttäen.Osallistuja laatii työskentelyyn orientoivia ja tietoperustaan vahvistavia tehtäviä (osa itsenäisiä, osa vuorovaikutteisia).

 

Jokaisen opintojakson lähiopetuspäivien välissä osallistujat työskentelevät työnohjauksellisissa vertaisoppimisryhmissä opettajan johdolla joko verkossa tai Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa kokoontuvissa pienryhmissä. Osallistuja dokumentoi oman reflektiivisen prosessinsa tulokset (vaiheet 1-3). Valvontavastuu ja oma työorientaatio -oppimistehtävään. Oppimistehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi valvontatoiminnan osaamista sekä edelleen kehittää valvontatoiminnan asiakaslähtöisiä prosesseja. Oppimistehtävän tulokset esitellään koko ryhmälle kunkin opintojakson toisen lähipäivän aikana.

Kouluttajat
   

Vastuukouluttaja, lehtori Raija Koskisella on pitkä ja monipuolinen kokemus sosiaalialan asiakastyöstä sekä alan kehittämis-, asiantuntija- ja johtamistehtävistä. Hämeen ammattikorkeakoulussa Koskinen on työskennellyt vuodesta 2016 lukien. Työssäoloaikanaan hän on vastannut muun muassa lastensuojelutyön 30 op:n laajuisesta erikoistumiskoulutuksesta, jossa lukuvuoden 2021–2022 aikana opiskelee viides koulutusryhmä. Opetustyönsä ohella hän toimii sivutoimisena asiantuntijajäsenenä Hämeenlinnan ja Helsingin hallinto-oikeuksissa lastensuojelua, kehitysvammahuoltoa ja adoptiota koskevissa asioissa. Koulutustaustaltaan Koskinen on monitieteisesti verkostoitunut ja käytäntöteoreettisesti orientoitunut sosiologi (VTM), työnohjaaja STOry sekä sosiaalityön väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hän on suorittanut myös muun muassa akateemisen yrittäjätutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulun pienyrityskeskuksessa. Luottamustehtävissä Koskinen toimii Suomen työnohjaajat ry:ssä sekä sosiologian maailmanjärjestössä.

 

Erityisasiantuntija Jaana Tervo toimii päätyössään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena yhteiskuntapolitiikka ja sosiaalityö, sekä oikeustieteen kandidaatti. Hän on aikaisemmin toiminut asiakas-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreilla. Työn pääpainoalueena on ollut lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sekä yleisesti lapsen oikeuksien edistämisessä. Hän toimii myös asiantuntijajäsenenä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa lastensuojeluasioissa.
Lisätietoja
    Mikäli koulutukseen osallistujat toivovat mahdollisuutta työskennellä esimerkiksi oman organisaationsa jäsenistä koostuvana ryhmänä Zoom-yhteydellä järjestettävien koulutuspäivien aikana, on tätä varten mahdollisuus järjestää tila HAMK:n Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Tuo esille tätä koskeva mahdollinen toiveesi jo koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä!
Lisätietoja hakeutumisesta
    Kati Rokala
asiakkuuspäällikkö
HAMK Up jatkuva oppiminen
puh. 050 574 5056 tai kati.rokala@hamk.fi
Muu informaatio
    Koulutuksen sisällöstä voi lähettää tiedusteluja vastuukouluttajalle osoitteeseen raija.koskinen@hamk.fi
Hinta
    Koulutuksen kokonaishinta on 1854 € + alv 24 %). Laskutus yhdessä erässä. Tarvittaessa tiedustele mahdollisuutta maksaa neljässä erässä (4 x 463,50 € + alv 24 %).
Ilmoittautumiset
    07.08.2022 mennessä
Peruutusehdot
    Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi.
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.
Tulostettava versio

Palaa