HAMK

Teollisuuden huippuosaaja - Modernit 3D-teknologiat hallintaan 2020, 15 op
Kuvaus
    Teollisuuden huippuosaaja -koulutus (15 op) tähtää teollisuuden insinöörien taitojen ajanmukaistamiseen ja kykyyn hyödyntää moderneja 3D-tekniikoita omassa työssä. 3D-tekniikoilla tarkoitetaan digitaalisessa (kone)suunnitteluympäristössä käytettäviä menetelmiä kuten lisäävä valmistus (eli ns. 3D-tulostus), 3D-skannaus, 3D-lujuussimulointiohjelmistot sekä VR/AR-tekniikat. Koulutus sisältää myös rakenteiden lujuusopillisia näkökulmia ja oman osaamisen kehittämistä.
Aika
    17.04. - 06.11.2020
Paikka
    Koulutuspaikkana HAMK (Riihimäki/Hämeenlinna) tai Laurea (Vantaa).

Koronavirustilanteen vuoksi osa suunnitelluista lähiopetuspäivistä toteutetaan etäyhteyden kautta.
Kohderyhmä
    Koulutus on suunnattu ensisijassa kone- ja tuotesuunnittelun ammattilaisille sekä suomalaiseen työelämään integroitumassa oleville vastavalmistuneille kansainvälisille insinööreille.
Sisältö
    Koulutuksen pääsisällöt ja moduuleihin liittyvät lähiopetus-/ verkko-opetuspäivät ovat:
1. MOD Johdanto 3D-teknologioihin, 17.4.2020
2. MOD 3D-suunnittelun lähtökohdat ja design, 15.5.2020
3. MOD Uudet virtuaalityökalut, 4.9.2020
4. MOD 3D-kappaleen valmistaminen, 2.10.2020
5. MOD Minä teollisuuden huippuosaajana, 6.11.2020
Kouluttajat
    Kouluttajina toimivat Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUT:n, Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Hämeen ammattikorkeakoulun asiantuntijat.
Suoritustapa
    Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina Moodle-oppimisalustalla. Koulutus vastaa ammattikorkeakoulun 15 opintopisteen opintokokonaisuutta. Jokaiseen moduuliin kuuluu yksi lähiopetuspäivä, joka koostuu luennoista, asiantuntijapuheenvuoroista, yritysvierailusta sekä projektityön ohjauksesta. Koulutukseen kuuluu omavalintainen tuotekehitysprojekti ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittymiseen liittyvä oppimistehtävä.
Lisätietoja
    Projektipäällikkö Timo Kärppä, timo.karppa@hamk.fi, 040 869 7748
Lisätietoja hakeutumisesta
    Lomakkeen kohtaan "Lisätietoja", pyydämme kertomaan lyhyesti:
1. Tutkinto, jolla haet ja sen suorittamisen jälkeinen työkokemus (vuotta/kuukautta).
2. Perustelusi, miksi haet koulutukseen.
3. Millaista kokemusta sinulla on 3D- tulostamisesta ja 3D-tulostamisen materiaaleista.

Osallistujat (max 30 hlöä) valitaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta pyritään valitsemaan tasaisesti Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan alueelta.
Muu informaatio
    Hämeen ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopiston LUT:n yhteistyönä syntyvä täydennyskoulutus tähtää teollisuuden insinööritaitojen ajanmukaistamiseen. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa Teollisuuden huippuosaaja (Chief Expert in Engineering CCE) -hankkeessa (1.4.2019 -1.5.2021) rakennetaan koulutuskokonaisuus, jossa valmennetaan henkilöitä uusimpien digitaalisten tekniikoiden erityishaasteisiin ja mahdollisuuksiin tuotesuunnittelussa.

Rahoittaja: Euroopan unioni. Euroopan sosiaalirahasto.
Vipuvoimaa EU:lta.
Liitteet
    Katso tarkemmat sisällöt koulutusesitteestä.
Hinta
    Koulutus on maksuton.
Mahdolliset materiaalikustannukset, kuten metallitulosteet ja matkakulut lähipäiville opiskelija/ opiskelijan taustaorganisaatio kustantaa itse.
Ilmoittautumiset
    31.03.2020 mennessä
Peruutusehdot
    Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi.
Tulostettava versio

Palaa