HAMK

Saattohoito-koulutus 2019: 1.päivä
Kuvaus
    I Palliatiivinen hoito ja saattohoito
Aika
    10.10.2019 klo 09:00 - 16:00
Paikka
    Hämeenlinna, Hämeen ammattikorkeakoulu
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuolevan hoitamisen ammatillista tietotaitoa ja saattohoidon osaamista hoitotyössä sekä rakentaa valmiuksia kuolevan potilaan ja hänen perheensä kohtaamiseen ja tukemiseen.

Tavoitteena on myös vahvistaa hoitoon osallistuvan henkilökohtaisia taitoja ja omaa ammatti-identiteettiä saattohoidon ammattihenkilönä sekä kehittää kuolevan potilaan hyvää hoitoa ja saattohoidon eri toimintatapoja omassa työssä ja työyksikössä.
Sisältö
    Palliatiivinen hoito ja saattohoito 10.10.2019 - Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tasot eri työyksiköissä - Valtakunnalliset saattohoitoa ohjaavat suositukset -DNR- ja saattohoitopäätökset, saattohoitosuunnitelma -kuoleman traditiot suomalaisessa kulttuurissa -sielunhoito kuoleman lähestyessä
Lisätietoja
    Työelämäpalvelupäällikkö Kati Rokala, p. 03 646 3415, kati.rokala@hamk.fi
Suunnittelija Sirkka Lehtinen, p. (03)646 7317, sirkka.lehtinen@hamk.fi
Hinta
    130 € + alv 24 %, yht. 161,20 €
Ilmoittautumiset
    01.10.2019 mennessä
Tulostettava versio

Palaa