HAMK

Lääkehoidon täydennyskoulutus 1 op


Kuvaus
    Koulutus on suunnattu lääkehoitoa toteuttavalle hoitohenkilöstölle. Koulutus soveltuu sairaanhoitajille, lähihoitajille ja muulle henkilöstölle (esim. sosionomit). Koulutuksen antamat valmiudet ovat voimassa 5 vuotta.
Aika
    07.05. - 21.05.2019
Paikka
    Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna
Kohderyhmä
    Lääkehoitoa toteuttava hoitohenkilöstö.
Sairaanhoitajat, lähihoitajat ja muu henkilöstö.
Tavoite
    Tavoitteena on päivittää hoitohenkilöstön osaamista lääkehoidon toteuttamisessa ja lääkehoitokäytäntöjen vastaavuus Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen lääkehoidon ohjeistuksen kanssa sekä varmistaa lääkehoito-osaaminen näytöin ja kirjallisella lääkelaskukokeella.
Sisältö
    Koulutus koostuu luento-opetuksesta, lääkehoidon teoriakokeesta, lääkelaskennan kokeesta ja näytöistä. Koulutuksen etäopetuksessa hyödynnetään verkkokurssia.

Luento-opetuksen aihesisällöt:
- Lääkehoitoa koskevat lait ja säädökset ja turvallinen lääkehoito
-lääkemuodot, antotavat, annostukset
-lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä
-eri sairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet pääpiirteittäin
-lääkkeiden sivu- ja haittavaikutukset
-lääkkeiden yhteisvaikutukset ja hoitomyöntyvyys
-hoitoyksikön asiakkaiden erityiskysymykset lääkehoidossa
-lääkehoidon vaikutusten seuranta, arviointi, kirjaaminen ja tiedottaminen

Näyttöjen sisältö:
- Lääkehoidon- ja lääkelaskujen koe
- Lääkkeenjako
- Lääkkeen antotekniikat ihonalaiseen kudokseen ja lihakseen (ventrogluteaalinen antotapa
- Laskimonsisäisen lääkkeenanto-koulutus sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille

Lähipäivät ovat 7.5.2019 ja 21.5.2019
Kouluttajat
    Koulutuksen opettajana toimii hoitotyön opettaja Henna Tyni.
Lisätietoja
    Työelämäpalvelupäällikkö Kati Rokala, p.050 574 5056, kati.rokala@hamk.fi

Suunnittelija Sirkka Lehtinen, p.050 574 5553
Hinta
    Koulutuksen hinta on 220 € + alv 24% /osallistuja
Ilmoittautumiset
    23.04.2019 mennessä
Peruutusehdot
    Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi.
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon


Tulostettava versio

Palaa