Siirry sivun pääsisältöön
HAMK
  • Hae koulutusta  •  Kurssikorisi sisältö 
    Korisi on tyhjä.

Seksuaalikasvattajakoulutus 2020-2021
Aika
    27.11.2020 - 18.02.2022

Lähiopetuspäivät vuonna 2020 ovat: 27.11., 18.12.2020
Lähiopetuspäivä vuonna 2021 ovat: 22.1., 26.2., 26.3., 16.4., 21.5., 18.6., 27.8., 24.9., 22.10. 26.11. ja 19.12.2020.
Lähiopetuspäivät vuonna 2022 ovat: 14.1., 18.2.2022
Paikka
    Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeenlinnan korkeakoulukeskus
Vankanlähde 9, S-talo
13100 Hämeenlinna
Kohderyhmä
    Koulutus sopii opetus- ja kasvatusalan työntekijöille, nuorisotyöntekijöille, järjestötyöntekijöille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, eli kaikille niille, joiden työhön liittyy seksuaalikasvatusta.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
- tiedostaa oman seksuaalisuuden merkityksen, ja käynnistää oman seksuaalisuuden tarkastelun opintojen aikana
- ymmärtää eettisen työn ja tutkitun tiedon merkityksen osana seksuaalikasvatusta
- perehtyy tutkittuun tietoon ja elämänmittaiseen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen vaikuttavista asioista, ja tuntee/tietää/tiedostaa nämä asiat osana seksuaalikasvattajan työtä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida seksuaalikasvatusta eri ympäristöissä eri elämänkaaren vaiheessa olevien ihmisten parissa
- osaa antaa oikein ajoitettua ja kohdennettua tietoa ja seksuaalikasvatusta eri teemoissa eri elämänvaiheissa
- tuntee, tietää ja osaa käyttää erilaisia menetelmiä osana seksuaalikasvatustyötä
- tunnistaa ja tiedostaa omat valmiudet seksuaalikasvatukseen ja osaa arvioida ammatillisuuttaan sekä taitojaan
Sisältö
    Opintojen aikana tulee suorittaa seksuaalikasvatusharjoittelua vähintään 80 tuntia. Tästä tuntimäärästä tulee opiskelijan toteuttaa 30 oppituntia (á 45 min.) käytännön seksuaalikasvatustyönä. Muu tuntimäärä koostuu tutkitun tiedon hakemisesta, suunnittelusta, valmistelusta, palautteen keräämisestä ja sekä arvioinnista. Harjoittelun tulee sisältää kaikkia seksuaalikasvatuksen osa-alueita, ja kohderyhmässä tulee olla eri elämänkaaren vaiheissa olevia ihmisiä.

Harjoittelu suoritetaan opiskelijan työssä, ja hänen itse erikseen etsimässään harjoittelupaikassa, tai Hämeen ammattikorkeakoulun ehdottamassa paikassa.

Harjoitteluun sisältyy vähintään 10 tuntia mentorointia NACS-auktorisoidun henkilön tekemänä. Harjoittelu ei sisälly lähipäiviin, vaan ne sovitaan kunkin opiskelijan oman aikataulun mukaan. Mentoroinnin ajankohta sovitaan erikseen pienryhmän kanssa.

Lisäksi koulutukseen liittyy työnohjausta 10 tuntia.
Työnohjauksen hinta ei sisälly koulutuksen hintaan.
Kouluttajat
    Sari Mäki, Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), erityistason seksuaaliterapeutti, sairaanhoitaja (YAMK), terveydenhoitaja (AMK), ammatillinen opettaja.

Anna-Maija Huhdanperä-Ketonen, seksuaalineuvoja (auktorisoitu),
KtM, lehtori
Lisätietoja
    Koulutuksen sisältö ja toteutus:
Sari Mäki, sari.maki@hamk.fi

Muut lisätiedot:
Kati Rokala, asiakkuuspäällikkö
p. 050 5745 056 tai kati.rokala@hamk.fi

Sari Rämö, koulutussuunnittelija
p. 040 0128 990 tai sari.ramo@hamk.fi
Muu informaatio
    Seksuaalikasvattajien auktorisointi:

- Hakijalla tulee olla vähintään ammattikorkeakoulututkinto kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalta saadakseen auktorisoinnin.
- Tutustu muihin auktorisoinointivaatimuksiin ja auktorisoinnin hakumenettelyyn: www.seksologinen seura.fi/seksuaalikasvattaja
Hinta
    2400 euroa/henkilö + alv 24%, kokonaishinta 2976 euroa.
Laskutus on mahdollista jakaa useampaan erään.

Työnohjaaja laskuttaa 10 tunnin työnohjauksen erikseen.
Ilmoittautumiset
    13.11.2020 mennessä
Peruutusehdot
    Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi.
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.
Tulostettava versio

Palaa