HAMK

Seksuaalikasvattajakoulutus 2020-2021
Aika
    28.08.2020 - 17.12.2021
Paikka
    Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeenlinnan korkeakoulukeskus
Vankanlähde 9, S-talo
13100 Hämeenlinna
Kohderyhmä
    Koulutus sopii opetus- ja kasvatusalan työntekijöille, nuorisotyöntekijöille, järjestötyöntekijöille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille eli kaikille niille, joiden työhön liittyy seksuaalikasvatusta.
Esitiedot
    Hakijalla tulee olla vähintään ammattikorkeakoulututkinto kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalta saadakseen auktorisoinnin.

Tutustu Suomen Seksologisen Seuran auktorisointivaatimuuksiin www.suomenseksologinenseura.fi
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
- tiedostaa oman seksuaalisuuden merkityksen, ja käynnistää oman seksuaalisuuden tarkastelun opintojen aikana
- ymmärtää eettisen työn ja tutkitun tiedon merkityksen osana seksuaalikasvatusta
- perehtyy tutkittuun tietoon ja elämänmittaiseen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen vaikuttavista asioista, ja tuntee/tietää/tiedostaa nämä asiat osana seksuaalikasvattajan työtä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida seksuaalikasvatusta eri ympäristöissä eri elämänkaaren vaiheessa olevien ihmisten parissa
- osaa antaa oikein ajoitettua ja kohdennettua tietoa ja seksuaalikasvatusta eri teemoissa eri elämänvaiheissa
- tuntee, tietää ja osaa käyttää erilaisia menetelmiä osana seksuaalikasvatustyötä
- tunnistaa ja tiedostaa omat valmiudet seksuaalikasvatukseen ja osaa arvioida ammatillisuuttaan sekä taitojaan
Koulutukseen liittyy työnohjaus, 10 tuntia. Se ei sisälly koulutuksen hintaan.
Kouluttajat
    Sari Mäki, Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), erityistason seksuaaliterapeutti, sairaanhoitaja (YAMK), terveydenhoitaja (AMK), ammatillinen opettaja

Anna-Maija Huhdanperä-Ketonen, seksuaalineuvoja (auktorisoitu), KtM, lehtori
Suoritustapa
    Lähipäivät tarkentuvat myöhemmin
Lisätietoja
    Opintojen aikana tulee suorittaa seksuaalikasvatusharjoittelua vähintään 80 tuntia. Tästä tuntimäärästä tulee opiskelijan toteuttaa 30 oppituntia ( a´45 min) käytännön seksuaalikasvatustyönä. Muu tuntimäärä koostuu tutkitun tiedon hakemisesta, suunnittelusta, valmistelusta, palautteen keräämisestä ja sekä arvioinnista. Harjoittelun tulee sisältää kaikkia seksuaalikasvatuksen osa-alueita, ja kohderyhmässä tulee olla eri elämänkaaren vaiheissa olevia ihmisiä.

Harjoittelu suoritetaan opiskelijan työssä, ja hänen itse erikseen etsimässään harjoittelupaikassa, tai Hämeen ammattikorkeakoulun ehdottamassa paikassa.
Harjoitteluun sisältyy vähintään 10 tuntia mentorointia NACS-auktorisoidun henkilön tekemänä. Harjoittelu ei sisälly lähipäiviin vaan ne sovitaan kunkin opiskelijan oman aikataulun mukaan. Mentoroinnin ajankohta sovitaan erikseen pienryhmän kanssa.
Lisätietoja hakeutumisesta
    Lisätietoja: työelämäpalvelupäällikkö Kati Rokala p. 050 5745 056 ja koulutussuunnittelija Virpi Vuolahti p. 050 328 8017.
Hinta
    2400 euroa/henkilö + alv 24%, kokonaishinta 2976 euroa/henkilö. 10 tunnin työnohjaus laskutetaan erikseen. Laskut on mahdollista jakaa useampaan erään.
Ilmoittautumiset
    07.08.2020 mennessä
Peruutusehdot
    Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi.
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.
Tulostettava versio

Palaa