HAMK

Lääkehoidon täydennyskoulutus, 1 op


Kuvaus
    KOULUTUS ON PERUTTU TOUKOKUULTA KORONATILANTEEN VUOKSI. UUSI AJANKOHTA ILMOITETAAN MYÖHEMMIN.

Koulutus koostuu luento-opetuksesta, lääkehoidon teoriakokeesta, lääkelaskennan kokeesta ja näytöistä. Koulutuksen etäopetuksessa hyödynnetään verkkokurssia.Lähiopetuspäiviä on kaksi.
Aika
    06.05. - 27.05.2020

Lähiopetuspäiviä on kaksi:
- keskiviikko 6.5.2020 klo 9.00–14.00
- keskiviikko 27.5.2020 klo 9.00–14.00
Paikka
    Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeenlinnan korkeakoulukeskus
Vankanlähde 9, S-talo
13100 Hämeenlinna
Kohderyhmä
    Koulutus on suunnattu lääkehoitoa toteuttavalle hoitohenkilöstölle, sairaanhoitajille, lähihoitajille ja muulle henkilöstölle (esim. sosionomit)
Tavoite
    Tavoitteena on päivittää hoitohenkilöstön osaamista lääkehoidon toteuttamisessa sekä varmistaa lääkehoito-osaaminen näytöin ja kirjallisella lääkelaskentakokeella.

Lisäksi tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta THL:n Turvallinen lääkehoito -ohjeistuksesta. Koulutuksen antamat valmiudet ovat voimassa 5 vuotta.
Sisältö
    Luento-opetuksen sisältöjä ovat
- lääkehoitoa koskevat lait ja säädökset
- turvallinen lääkehoito
- lääkemuodot, antotavat ja annostukset
- lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä
- lääkkeiden sivu- ja haittavaikutukset
- lääkkeiden yhteisvaikutukset ja hoitomyöntyvyys
- hoitoyksikön asiakkaiden erityiskysymykset
- lääkehoidon vaikutusten seuranta, arviointi, kirjaaminen ja tiedottaminen

Näyttöjen sisällöt:
- lääkehoidon ja lääkelaskennan koe
- lääkkeenjako
- lääkkeen antotekniikat ihonalaiseen kudokseen ja lihakseen, myös ventrogluteaalinen I.M. -injektio
- laskimonsisäisen lääkkeenannon valmistelu sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille
Kouluttajat
    Koulutuksen opettajana toimii hoitotyön opettaja Henna Tyni.
Lisätietoja
    Kati Rokala, työelämäpalvelupäällikkö
p.050 574 5056, kati.rokala@hamk.fi

Sirkka Lehtinen, suunnittelija
p.050 574 5553, sirkka.lehtinen@hamk.fi
Hinta
    Hinta on 220 € + alv 24% /osallistuja
Ilmoittautumiset
    22.04.2020 mennessä
Peruutusehdot
    Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi.
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon


Tulostettava versio

Palaa