Siirry sivun pääsisältöön
HAMK
Hae koulutusta Kurssikorisi sisältö 
Korisi on tyhjä.

Teollisuuden Digi-Robo -osaaja, 30 op

Kuvaus
    Teollisuuden Digi-Robo -osaaja -Valmistavan teollisuuden digitalisaation ja robotiikan sovellukset, toteutetaan 30 opintopisteen täydennyskoulutuksena, jolla tuetaan teknologiateollisuuden alueen yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä uusien teknologioiden kuten yhteistyörobotiikan ja 3D-teknologioiden käyttöönottoa sekä älykkäiden kone- ja tuotantojärjestelmien kehittämistä LEAN-johtamismenetelmiä hyödyntäen. Koulutuksen avulla tuetaan työvoiman osaamistason nostamista ja vastataan teknisten alojen työvoimapula-alojen osaamistarpeisiin.
Aika
    23.03. - 31.12.2021
Paikka
    Monimuotototeutuksena pääosin verkossa.
Kohderyhmä
    Koulutus on suunnattu tekniikan alan insinööritutkinnon suorittaneille. Se soveltuu erityisesti kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan tai muulla soveltuvalla alalla työskenteleville, jotka tarvitsevat uutta osaamista tai tiedon päivittämistä omassa työssään. Koulutus tarjoaa alan työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille mahdollisuuden uudistaa uramahdollisuuksia ja antaa lisäpotkua työllistymiseen.
Tavoite
    Opiskelija
• Ymmärtää Teollisuus 4.0:n mahdollisuudet, keskeiset käsitteet ja niiden liittymisen datan hyödyntämiseen.
• Ymmärtää teollisuuden digitaalisen järjestelmän arkkitehtuurin kokonaisuuden sekä IOT-sensoreiden ja lähiverkkojen toiminnan.
• Ymmärtää automaatiojärjestelmän rakenteen ja toiminnan sekä osaa logiikkaohjelmoinnin perusteet.
• Ymmärtää digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton periaatteet.
• Tuntee 3D-teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuudet digitaalisessa suunnitteluympäristössä.
• Osaa käyttää ja ohjelmoida yhteistyörobotteja.
• Osaa soveltaa oppimaansa aidossa kehityskohteessa hyödyntäen LEAN-ajattelumallia ja menetelmiä.
Sisältö
    Koulutus muodostaa 30 opintopisteen kokonaisuuden.

MODUULI 1. Teollisuus 4.0 valmistavassa teollisuudessa, 6 op
MODUULI 2. Tuotantojärjestelmien automatisointi ja virtuaalinen käyttöönotto, 6 op
MODUULI 3. Digitaaliset suunnitteluympäristöt, 4 op
MODUULI 4. Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet, 6 op
MODUULI 5. Kehittämistyö LEAN-ajattelua hyödyntäen, 8 op

Tutustu tarkemmin sisältöihin ja moduulikuvauksiin nettisivulla: https://www.hamk.fi/projektit/teollisuuden-digi-robo-osaaja/
Suoritustapa
    Opetuskieli on suomi. Koulutuksessa hyödynnämme osittain englanninkielistä materiaalia.
Lisätietoja
    Projektipäällikkö Marja Savolainen, puh. 040 749 3818, marja.savolainen@hamk.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Ilmoittautuminen nettisivujen kautta: https://www.hamk.fi/projektit/teollisuuden-digi-robo-osaaja/
Hinta
    Koulutuksen järjestämiseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta. Koulutus on osallistujalle maksutonta.


Tulostettava versio

Palaa