HAMK

Uudistukset ja pedagogiset mallit tiimien käytänteiksi 6 op, YSAO (2. toteutus)


Kuvaus
    Tiimien kehittämisestä innostuneet opettajat oppivat uuden ammatillisen koulutuksen periaatteita ja niiden viemistä käytäntöön erilaisten pedagogisten mallien avulla. Tätä oppimista sovelletaan oman tiimin toimintaan.
Aika
    04.05. - 15.12.2020

Koulutus ajoittuu aikavälille kevät - syksy 2020. Syksyn ajankohdat tarkennetaan myöhemmin. Mikäli koulutuspäiviä on mahdollisuus toteuttaa lähitapaamisina, niiden aikataulu on n. klo 9 - 15.30. Verkkopäivät ovat kestoltaan hieman lyhyempiä.
Paikka
    Ylä-Savon Ammattiopisto YSAO
Asevelikatu 4, Iisalmi
Kohderyhmä
    Ammatillinen koulutus: opettajat, ohjaajat, esimiehet.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on:
- auttaa oppilaitoshenkilöstöä ammatillisen koulutuksen uudistusten haltuunotossa erilaisten pedagogisten mallien avulla
- kehittää tiimien pedagogista toimintaa
uudistusten suuntaisesti
Sisältö
    Keskeiset teemat ja toteutus:

Orientoiva ennakkokysely

Koulutuspäivät toteutetaan verkossa TAI mahdollisuuksien mukaan lähipäivinä (koronatilanteesta johtuvista rajoituksista riippuen).

Koulutuspäivä I: 4.5.2020
Tiimiopettajuus ja -oppiminen (teema läpileikkaa koko toteutuksen), pariopettajuus, opetustarjonnan rakentaminen tarjottimeksi. Digitaalisuus oppimisessa (digitaalinen oppimispäiväkirja).
Pedagoginen malli: vertaisoppiminen

Koulutuspäivä II: 27.5.2020
Uudistuneiden tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten jalostaminen työtehtäviksi.
Pedagoginen malli: flipped classroom

Koulutuspäivä III 3.6.2020
Henkilökohtaistamisosaamisen varmistaminen: mikä on se prosessi, jolla opiskelijan yksilöllinen polku toteutetaan omassa oppilaitoksessa.
Pedagoginen malli: projektioppiminen

Prosessi jatkuu syksyllä 2020 lähipäivinä (1-2) ja/tai verkossa.

Prosessissa mukana etäohjausta sekä henkilökohtaistettuja etätehtäviä osallistujien tarpeiden mukaan. Etäohjauksen ajankohdat sovitaan ryhmän kanssa.
Kouluttajat
    Kiltakouluvalmentajat lehtori Jari Välkkynen, Ammattiopisto Tavastia ja lehtori Keijo Hakala, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo,
puh. 050 575 9023, heidi-maria.listo@hamk.fi

Koulutusassistentti Ann-Mari Apiainen,
puh. 050 5730341, ann-mari.apiainen@hamk.fi
Muu informaatio
    HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyössä Koulutuskuntayhtymä Tavastia / Ammattiopisto Tavastian kanssa.
Ilmoittautumiset
    24.04.2020 mennessä
Peruutusehdot
    Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon


Tulostettava versio

Palaa