HAMK

Suunta kohti nuorta - nuorten kanssa toimimisen menetelmiä 3 op. Ryhmä: Pääkaupunkiseutu
Kuvaus
    Koulutus on osa Timanttia hiomassa - Nuoren opiskelijan kohtaaminen ja valmentaminen matkalla ammattiin -hanketta.

Hankkeessa on kolme eri koulutusosiota, jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia.
Aika
    13.03. - 10.04.2019
Paikka
    Valkea talo, Helsinki
Kohderyhmä
    Opettajat/ohjaajat, opinto-ohjaajat, koulukuraattorit, esimiehet ja johto, nuorisotyöntekijät (toisen asteen ammatillinen koulutus).
Tavoite
    Timanttia hiomassa -hankkeen tavoitteena on:
- kehittää opettajien/ohjaajien kykyä kohdata nuoret yksilöinä ja ryhmän jäseninä
- auttaa opettajia/ohjaajia tunnistamaan nuoren kehitysvaihe, elämässä vaikuttavat tekijät,
vahvuudet ja tuen tarpeet
- vahvistaa opettajien/ohjaajien valmentavaa
lähestymistapaa
- antaa välineitä nuorten opiskelijoiden osallistamiseen ja aktivoimiseen.
Sisältö
    3. Suunta kohti nuorta - nuorten kanssa toimimisen menetelmiä 3 op, 13.3. ja 10.4.2019

Keskeiset sisällöt:
- Osallistavat, toiminnalliset ja dialogiset menetelmät opettajan työssä
- Sosiaalisen median hyödyntäminen
- Erityisen tuen näkökulma mukaan
- Mitä on häiriökäyttäytymisen takana? Asettuminen nuoren moodiin, herkistyminen vuorovaikutukselle, nuoren itsesäätelyn tukeminen.
- Menetelmäosaaminen: Dialogitaidot, yhteisökasvatus, itsesäätelyn tukeminen, draaman käytön mahdollisuudet, työhyvinvointi, digitaalisuuden hyödyntäminen.

Toteutus: 1+1 päivää ja kehittämistehtävä.

Muut tulossa olevat koulutukset:
- Ajankohtaiset teemawebinaarit 1 op.
Kouluttajat
    Lehtori Päivi Veikkola, HAMK Hyvinvointiosaamisen yksikkö.

HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa: HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu ja HAMK Hyvinvointiosaaminen.
Suoritustapa
    Toteutus: 1+1 päivää ja kehittämistehtävä.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo, puh. 050 575 9023, sähköposti: heidi-maria.listo@hamk.fi
Ilmoittautumiset
    27.02.2019 mennessä
Peruutusehdot
    Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.
Tulostettava versio

Palaa