HAMK

Opiskelijan valmentajana ammatillisen kasvun prosessissa 3 op. Ryhmä: Tampereen seutu
Kuvaus
    Koulutus on osa Timanttia hiomassa - Nuoren opiskelijan kohtaaminen ja valmentaminen matkalla ammattiin -hanketta

Hankkeessa on kolme eri koulutusosiota, jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen.
Aika
    14.03. - 04.04.2019
Paikka
    Tampereen seutu (tarkentuu myöhemmin).
Kohderyhmä
    Opettajat/ohjaajat, opinto-ohjaajat, koulukuraattorit, esimiehet ja johto, nuorisotyöntekijät (toisen asteen ammatillinen koulutus).
Tavoite
    Timanttia hiomassa -hankkeen tavoitteena on:
- kehittää opettajien/ohjaajien kykyä kohdata nuoret yksilöinä ja ryhmän jäseninä
- auttaa opettajia/ohjaajia tunnistamaan nuoren kehitysvaihe, elämässä vaikuttavat tekijät, vahvuudet ja tuen tarpeet
- vahvistaa opettajien/ohjaajien valmentavaa lähestymistapaa
- antaa välineitä nuorten opiskelijoiden osallistamiseen ja aktivoimiseen.
Sisältö
    Opiskelijan valmentajana ammatillisen kasvun
prosessissa 3 op, 14.3. ja 4.4.2019

Keskeiset sisällöt:

- Valmentava työote opettajan osaamisena
- Ammatti-identiteetin tukeminen ja elinikäiseen oppimiseen ohjaaminen
- Tulevaisuuden työelämään ja työuralle valmentaminen
- Tukea tarvitsevan opiskelijan problematiikka

Toteutus: 1+1 päivää ja kehittämistehtävä.

Muut tulossa olevat koulutukset:
- Suunta kohti nuorta - nuorten kanssa toimimisen menetelmiä 3 op
- Ajankohtaiset teemawebinaarit 3 op.
Kouluttajat
    Lehtori Anita Eskola-Kronqvist ja lehtori Kati Pakkala, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa: HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu ja HAMK Hyvinvointiosaaminen.
Suoritustapa
    Toteutus: Lähipäivissä alustukset, harjoitteet, reflektoiva vertaistyöskentely; välitehtävänä ohjausta ja valmentamista kehittävät kokeilut ja kokemusten dokumentointi.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo, puh. 050 575 9023, sähköposti: heidi-maria.listo@hamk.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Kaikkiin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Paikkoja on rajoitetusti.
Liitteet
    ESITTELYVIDEO

Ilmoittautumiset
    28.02.2019 mennessä
Peruutusehdot
    Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.
Tulostettava versio

Palaa