HAMK

Opettajan voimavarat muutoksessa (avoin webinaari)
Kuvaus
    Avoin webinaari on osa Timanttia hiomassa - Nuoren opiskelijan kohtaaminen ja valmentaminen matkalla ammattiin –hanketta.

Muut webinaarit:
- Nuori 2019 - otteita nuoren elämästä, 23.1.2019
- Nuori maahanmuuttajana, 6.3.2019
- Nuori digiosaajana ja oppijana, 24.4.2019
Aika
    22.05.2019
Paikka
    Verkkototeutus 22.5.2019, klo 15.00 - 16.00 (kesto noin 45 - 60 min).
Kohderyhmä
    Opettajat/ohjaajat, opinto-ohjaajat, koulukuraattorit, esimiehet ja johto, nuorisotyöntekijät (toisen asteen ammatillinen koulutus).
Tavoite
    Timanttia hiomassa -hankkeen tavoitteena on:
- kehittää opettajien/ohjaajien kykyä kohdata nuoret yksilöinä ja ryhmän jäseninä
- auttaa opettajia/ohjaajia tunnistamaan nuoren kehitysvaihe, elämässä vaikuttavat tekijät, vahvuudet ja tuen tarpeet
- vahvistaa opettajien/ohjaajien valmentavaa
lähestymistapaa
- antaa välineitä nuorten opiskelijoiden osallistamiseen ja aktivoimiseen.
Sisältö
    Timanttia hiomassa -hankkeen koulutukset:

- Näe ja kuule minut! Ammattiin opiskelevan
nuoren kohtaaminen 3 op
- Opiskelijan valmentajana ammatillisen kasvun prosessissa 3 op
- Suunta kohti nuorta - nuorten kanssa toimimisen menetelmiä 3 op
- Ajankohtaiset teemawebinaarit 1 op.
Kouluttajat
    HAMK Hyvinvointiosaaminen.

HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa: HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu ja HAMK Hyvinvointiosaaminen.
Suoritustapa
    Osallistuminen webinaariin.

Tämän hankkeen koulutukseen osallistuvilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa 1 op
seuraavasti:

- osallistumalla vähintään kahteen (2) hankkeen webinaariin
- tekemällä webinaareihin liittyvän ohjeistetun reflektiotehtävän.

1 op suorituksesta sovitaan erikseen ensimmäisen webinaarin yhteydessä.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo, puh. 050 575 9023, sähköposti: heidi-maria.listo@hamk.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Kaikkiin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
Liitteet
    ESITTELYVIDEO

KOULUTUSKOKONAISUUS

Ilmoittautumiset
    15.05.2019 mennessä
Peruutusehdot
    Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.
Tulostettava versio

Palaa