HAMK

Uudistukset ja pedagogiset mallit tiimien käytänteiksi 6 op > varattavissa

Kuvaus
    Tiimien kehittämisestä innostuneet opettajat oppivat uuden ammatillisen koulutuksen periaatteita ja niiden viemistä käytäntöön erilaisten pedagogisten mallien avulla. Tätä oppimista sovelletaan oman tiimin toimintaan.
Aika
    02.09.2019 - 31.12.2020
Paikka
    Koulutus on varattavissa omalle alueellesi tai omaan organisaatioosi. Paikka ja aika sovitaan tarkemmin sopimuksen yhteydessä.

Koulutuksen toteutumisen ehtona on riittävä ryhmäkoko sekä toteutusaika ennen vuoden 2020 päättymistä.

Otathan yhteyttä!
Kohderyhmä
    Ammatillinen koulutus: opettajat, ohjaajat, esimiehet.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on:
- auttaa oppilaitoshenkilöstöä ammatillisen koulutuksen uudistusten haltuunotossa erilaisten pedagogisten mallien avulla
- kehittää tiimien pedagogista toimintaa
uudistusten suuntaisesti
Sisältö
    Keskeiset teemat ja toteutus:

Orientoiva ennakkokysely

Lähipäivissä kutakin sisältöä käsitellään valittua pedagogista mallia käyttäen.

Lähipv I: Tiimiopettajuus ja -oppiminen (teema läpileikkaa koko toteutuksen), pariopettajuus, opetustarjonnan rakentaminen tarjottimeksi. Digitaalisuus oppimisessa (digitaalinen oppimispäiväkirja).
Pedagoginen malli: vertaisoppiminen

Lähipv II: Uudistuneiden tutkinnonperusteiden ammattitaitovaatimusten jalostaminen työtehtäviksi.
Pedagoginen malli: flipped classroom

Etäohjaus

Lähipv III: Henkilökohtaistamisosaamisen varmistaminen: mikä on se prosessi, jolla opiskelijan yksilöllinen polku toteutetaan omassa oppilaitoksessa.
Pedagoginen malli: projektioppiminen

Etäohjaus

Lähipv IV: Opetustilanteen suunnittelu.
Pedagoginen malli: mestari-oppipoikamalli

Lähipäivien välissä henkilökohtaistettuja,
kehittämistehtävää tukevia etätehtäviä osallistujien tarpeiden mukaan.

Lähipäivien III ja IV välillä: Osallistuvien oppilaitosten/osallistujien/opetustiimien välinen vertaisarviointi.
Kouluttajat
    Kiltakouluvalmentajat lehtori Jari Välkkynen, Ammattiopisto Tavastia ja lehtori Keijo Hakala, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo,
puh. 050 575 9023,
sähköposti: heidi-maria.listo@hamk.fi
Muu informaatio
    HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyössä Koulutuskuntayhtymä Tavastia / Ammattiopisto Tavastian kanssa.
Liitteet
    ESITE

Peruutusehdot
    Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.


Tulostettava versio

Palaa