HAMK

Syväoppimisen askelmerkit 6 op > varattavissa

Kuvaus
    Syväoppimisen pedagoginen oppimismuotoilu käynnistyy!

Koulutus on sinulle, joka olet erilaisten digiloikkien jälkeen valmis kehittämään oppimisprosesseja syväoppimisen suunnassa.

Nyt on aika siirtyä syväoppimista tukevaan tiedonrakentamiseen, jossa opiskelijat valitsevat työskentelylleen digitaaliset ympäristöt ja jotka kannustavat aitoon oppimiseen yhdessä.

Oppilaitoksissa on otettu isoin askelin haltuun oppimisteknologiaa. Digitaalisuus rikastuttaa oppimista, mutta sen ei voi olettaa synnyttävän automaattisesti oppimista ja osaamista. Syväoppimisen askelmerkein pääset konkreettisin keinoin muotoilemaan uudenlaisen oppimisen kulttuuria.
Aika
    02.09.2019 - 31.12.2020
Paikka
    Koulutus on varattavissa omalle alueellesi tai omaan organisaatioosi. Paikka ja aika sovitaan tarkemmin sopimuksen yhteydessä.

Koulutuksen toteutumisen ehtona on riittävä ryhmäkoko sekä toteutusaika ennen vuoden 2020 päättymistä.

Otathan yhteyttä!
Kohderyhmä
    Ammatillinen koulutus: ammatilliset opettajat, pedagogiset kehittäjät, opetuksen suunnittelijat, esimiehet.
Sisältö
    Koulutus sisältää kolme (2+1) lähipäivää ja prosessia tukevaa yhteisöllistä verkkotyöskentelyä DDD-mallin mukaisesti.

Sisältö ja toteutus:

Koulutus toteutetaan DDD-mallin (Dialogical, Digital & Deep learning) mukaisesti ja näin osallistujat saavat omakohtaisen kokemuksen syväoppimiseen suuntaavasta oppimismuotoilusta alla olevien teemojen mukaisesti:
- Autenttisen oppimisen lähtökohdat - Itseopiskelu (lähikehityksen eri tasojen tukeminen)
- Dialogiosaaminen ja dialoginen yhteisöllinen tiedonrakentaminen digisti
- Jaetun ja jatkuvan ohjauksen suunnittelu
- Opiskelijan digitaaliset oppimisympäristöt - Syväoppimista tukeva arviointi.

Koulutuksen aikana osallistujat suunnittelevat syväoppimista tukevan oppimisprosessin käytännössä.
Kouluttajat
    Lehtorit Sanna Ruhalahti ja Anne-Maria Korhonen, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo,
puh. 050 575 9023, sähköposti: heidi-maria.listo@hamk.fi
Muu informaatio
    Koulutus toteutetaan BYOD-periaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin tai kannettava tietokone).
Liitteet
    ESITE

Peruutusehdot
    Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.


Tulostettava versio

Palaa