HAMK

Hyvinvoiva opettajayhteisö 3 op > varattu

Kuvaus
    Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.

Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota,jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen.
Aika
    16.01. - 12.02.2020
Paikka
    Sovitaan erikseen tilaajan kanssa.
Kohderyhmä
    Ammatillisen koulutuksen opettajat, ohjaajat, kuraattorit, esimiehet ja muu henkilöstö.
Tavoite
    HYV´ON -koulutusten tavoitteena on:
- kehittää opettajien ja ohjaajien näkemystä nuorista ja nuoruudesta sekä auttaa opetushenkilöstöä tukemaan nuoria oppimisyhteisön jäseninä.
- auttaa opettajia huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja näkemään osaamisen jakaminen yhteisön voimavarana
- kehittää opettajien verkostoitumistaitoja ja toimintaa työelämän toimijoiden kanssa.
Sisältö
    Hyvinvoiva opettajayhteisö 3 op, 16.1. ja 12.2.2020.

Keskeiset sisällöt:
-Tiimissä toimien hyvinvointia ja osaamista
-Yhteiskehittämisen menetelmät
-Osaamisen jakaminen ja voimavarojen tukeminen työyhteisössä
-Vuorovaikutus- ja tunnetaidot
-Itsensä johtaminen, hyvinvointi ja omat voimavarat opettajan työssä
Kouluttajat
    HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa hankkeen koulutukset yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa: HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu ja HAMK Hyvinvointiosaaminen.
Tästä koulutusosiosta vastaavat HAMK hyvinvointiosaamisen asiantuntijat.
Suoritustapa
    Toteutus: Kaksi lähipäivää (1+1) sekä näiden välissä soveltavaa itsenäistä työskentelyä.

Lähipäivissä asiantuntija-alustukset, osallistavat keskustelut sekä yhteistoiminnallinen työskentely ja menetelmäharjoitteet.

Lähipäivien välissä kehittämistehtävä, jossa päivien teemaa sovelletaan omaan työyhteisöön esimerkiksi erilaisin kokeiluin.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo, puh. 050 575 9023, sähköposti: heidi-maria.listo@hamk.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Kaikkiin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Paikkoja on rajoitetusti.
Muu informaatio
    Koulutukset toteutetaan BYOD-periaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin tai kannettava tietokone).
Liitteet
    ESITE

Peruutusehdot
    Hankkeen koulutukset toteutetaan 12/2020 mennessä. Koulutusten toteutuksen edellytyksenä on riittävä määrä osallistujia.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.


Tulostettava versio

Palaa