HAMK

Johtotähti - Kohti uusia johtamisrakenteita ja koulutuksen järjestämisen tapaa, Hämeenlinna 4.10.2019
Kuvaus
    Johdon ja esimiesten yhteistoiminnallinen päivä, jossa alustuksin ja vertaiskeskusteluin luodaan perustaa näkemykselle uuden rahoitusmallin ja uuden opettajuuden vaatimuksista johtamisen rakenteille, pelisäännöille ja kehitystyölle.
Aika
    04.10.2019
Paikka
    HAMK Korkeakoulukeskus, Visamäentie 35, Hämeenlinna
Kohderyhmä
    Ammatillisen koulutuksen johto/esimiehet.
Tavoite
    Tavoitteena on:
tukea johtoa/esimiehiä kehittämään johtamisen
rakenteita, jotta uudistettujen tutkinnon perusteiden käytäntöön vieminen helpottuisi.
Sisältö
    Keskeiset teemat:

- Uuden rahoitusmallin ja uuden opettajuuden vaatimukset johtamisen rakenteille, pelisäännöille ja kehitystyölle

- Ajasta ja paikasta riippumattoman opetuksen mahdollistaminen

- Avoin yhteistyö innovatiivisen toiminnan lähteenä

- Henkilöstön roolit ja mandaatit uudessa ajassa
Kouluttajat
    Pomokilta-valmentaja Riikka Riihimäki,
Ammattiopisto Tavastia yhdessä HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijan kanssa.
Suoritustapa
    Toteutus:
Yhteistoiminnallinen päivä, jossa alustuksin ja vertaiskeskusteluin jaetaan ja kehitetään näkemyksiä päivän teemoista.

Toiveena on, että osa osallistujista jatkaa hankkeen koulutus 2:een: Uudistukset ja pedagogiset mallit tiimien käytänteiksi 6 op.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo,
puh. 050 575 9023,
sähköposti: heidi-maria.listo@hamk.fi
Muu informaatio
    HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyössä Koulutuskuntayhtymä Tavastia / Ammattiopisto Tavastian kanssa.
Liitteet
    ESITE

Ilmoittautumiset
    20.09.2019 mennessä
Peruutusehdot
    Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.
Tulostettava versio

Palaa