HAMK

Kasvatustieteelliset perusopinnot verkkopainotteisesti 13 op, Hämeenlinna 14.8. - 14.12.2019
Kuvaus
    Suunnitteletko hakua ammatilliseen opettajankoulutukseen? Valmistaudu nyt!

Kasper-opinnoilla vahvistat kasvatustieteellistä osaamistasi ja parannat mahdollisuuksiasi opehaussa.
Mikäli tulet valituksi HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankoulutuksen opiskelijaksi, suorittamasi kokonaisuus on mahdollista hyväksilukea osaksi opintoja. Viime haussa Kasper-opinnoista sai 10 pistettä haun yhteydessä. Pisteytys vahvistetaan vuosittain.

Koulutusaika: 14.8. - 14.12.2019.

Toteutus: Koulutuksessa on kaksi lähipäivää seuraavasti: Lauantait 24.8. ja 30.11.2019. Lähipäivät järjestetään HAMK Korkeakoulukeskuksessa, Hämeenlinnassa. Muutoin koulutus toteutetaan verkko-opintoina HAMK Ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

HUOM! Koulutus toteutetaan BYOD-periaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin tai kannettava tietokone).
Aika
    14.08. - 14.12.2019
Paikka
    HAMK Korkeakoulukeskus, Vankanlähde, Hämeenlinna + verkko-opiskelu.
Tavoite
    Osallistuja ymmärtää kasvatustieteen arvopohjaa ja luonnetta tieteenalana. Hän osaa tunnistaa ihmisen eri kehitysvaiheisiin liittyviä oppimiseen vaikuttavia ilmiöitä. Hän ymmärtää oppimisen teoreettisia perusteita. Hän tuntee opettajan työtä määrittäviä historiallisia kehitysvaiheita ja yhteiskunnallisia lähtökohtia. Hän myös tunnistaa koulutusjärjestelmän kehittämiseen liittyviä tulevaisuuden näkymiä.
Sisältö
    Kasvatustiede tieteenalana 4 op
- Kasvatustiede tieteenä
- Kasvatustieteellinen tutkimus
- Ihmiskäsitykset ja niiden vaikutus opettajan työhön

Oppiminen eri kehitysvaiheissa 2 op
- Ihmisen kehittymisen eri vaiheet
- Kehitysvaiheiden vaikutus oppimiseen

Koulutus yhteiskunnallisena tehtävänä 4 op
- Suomalaisen koulutusjärjestelmän kehityshistoria
- Koulutuksen yhteiskunnalliset tehtävät
- Koulutuspoliittinen päätöksentekoprosessi
- Ammatillisen opettajan koulutuspoliittiset
vaikuttamismahdollisuudet
- Koulutuksen tulevaisuudennäkymät

Oppimisen keskeisiä teorioita 3 op
- Oppimiseen liittyvät käsitteet
- Oppimisteoriat ja niiden vaikutus ammatillisen opettajan työhön
Suoritustapa
    Koulutus alkaa 14.8.2019 ennakkotehtävällä, joka ohjeistetaan opintojen aloituskirjeessä. Aloituskirje lähetetään opiskelijoille sähköpostilla.

Koulutuksessa on kaksi lähipäivää, joihin osallistuminen on välttämätöntä.

Ensimmäisenä lähipäivänä 24.8.2019 perehdytään verkkotyökaluihin, esitellään koulutuskokonaisuus ja opintojen tehtäväpaketti, jakaannutaan opintopiireihin ja käsitellään ennakkotehtävä. Lähipäivänä perehdytään myös ensimmäisiin kasvatustieteen teemoihin ja orientoidutaan etäjakson oppimistehtäviin sekä sovitaan syksyn verkkoistunnot.

Toisena lähipäivänä 30.11.2019 käsitellään viimeiset oppimistehtävät, opintopiirit opettavat toisilleen kasvatustieteen käsitteitä ja pidetään ryhmätentti.

Muilta osin opiskelu tapahtuu verkko-opintoina moodlessa ja verkkoistunnoissa. Pakollisia verkkoistuntoja on kolme. Pakollisten verkkoistuntojen ajankohdat sovitaan ensimmäisessä lähipäivässä.

Verkko-opiskelusta tarkemmin, ks. koulutusesite.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo, puh. 050 5759023 tai sähköposti: heidi-maria.listo@hamk.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
   

Kaikkiin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä sähköpostitse viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä. Järjestelmä ei lähetä automaattisesti vahvistusta ilmoittautumisen saapumisesta.

Muu informaatio
    Kouluttajana toimii HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori Marja-Liisa Samppala.
Liitteet
    ESITE

Hinta
    Hinta ja maksuehdot: 690,00 € (+alv 24% 165,60 €). Laskutus kahdessa erässä (elokuu ja syyskuu).
Ilmoittautumiset
    05.08.2019 mennessä
Peruutusehdot
    Huom! Ilmoittautuminen on sitova.
Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta. Koulutuksen keskeyttämisestä on ilmoitettava välittömästi vastuukouluttajalle. Keskeyttämisilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Osallistumismaksu peritään keskeyttämisestä huolimatta.

Opiskelija sitoutuu noudattamaan verkko-opiskelun pelisääntöjä. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija saa todistuksen. Tämä edellyttää, että kaikki ko. koulutukseen liittyvät tehtävät on hyväksytysti suoritettu ja osallistumismaksut maksettu.

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.
Tulostettava versio

Palaa