HAMK

Kohti kestävää pedagogiikkaa 7 op (tot. 1) > varattavissa
Kuvaus
    Maailman onnellisimmassa maassa on havaittavissa myös polarisaatiota ja arvojen rapautumista. Myös nuorten ahdistuneisuus ja irrallisuuden kokemukset ovat lisääntyneet.
Kestävä pedagogiikka luo perustan merkitykselliselle oppimiselle. Se vahvistaa nuorten tulevaisuustoivoa ja osallisuutta tukien samalla myös opettajan omaa hyvinvointia ja jaksamista.
Aika
    06.05.2020 - 31.12.2021

Yllä esitetty aika on koko hankkeen toteutusaika.
Tämä koulutus on varattavissa oppilaitokseenne/alueelle, jolloin aikataulu räätälöidään.
Koulutus toteutetaan 12/2021 mennessä.
Paikka
    HAMK Korkeakoulukeskus, Visamäentie 35, Hämeenlinna
Kohderyhmä
    Opettajat ja ohjaajat ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja lukiossa.
Sisältö
    Sisällöt:

Anna aivoille aikaa! Kestävää pedagogiikkaa rakentamassa
- vaikuttava opetus, merkityksellinen oppiminen
- pedagogiikka, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen
- luontoarvojen merkitys hyvinvoinnille ja oppimiselle
Luontoelementti: lähiluonto oppimisympäristönä

Luo yhteisöllisyydestä hyvinvointia! Osallistava pedagogiikka arjen työssä
- hyvinvointia yhteisöllisyydestä
- osallistuminen ja kuuluminen turvallisuutta ja merkityksellisyyttä luomassa
- opettaja tai ohjaaja innostajana - sosiokulttuurinen innostaminen
Luontoelementti: tuodaan luonto luokkaan, materiaaleina ja virtuaalisesti

Kohtaa toinen arvostavasti! Eettisesti kestävä pedagogiikka
- kohtaava ja osallistava valmentaminen
- luonto oppimisympäristönä
- ekososiaalinen sivistys ja moninaisuuden kohtaaminen
- toimijuuden vahvistaminen, katsaus kokeiluihin
Luontoelementti: kohtaamista tukeva luontoretki
Kouluttajat
    HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat sekä HUMAK Ammattikorkeakoulun asiantuntijat.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo
050 575 9023, heidi-maria.listo@hamk.fi

Koulutuskoordinaattori Ann-Mari Apiainen
050 573 0341, ann-mari.apiainen@hamk.fi
Muu informaatio
    Koulutukset toteutetaan BYOD-periaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin tai kannettava tietokone).
Liitteet
    Esite
Hinta
    Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.
Ilmoittautumiset
    31.12.2021 mennessä
Peruutusehdot
    Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova.

Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.
Tulostettava versio

Palaa