HAMK

Arviointi ja ohjaus: Arviointi 5op > varattavissa

Kuvaus
    Arviointi 5 op on osa Arviointi ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa -koulutuskokonaisuutta, joka muodostuu kolmesta 5 op:n laajuisesta itsenäisestä osiosta. Ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi valita henkilöstön kehittämistarpeeseen parhaiten sopivan yhden tai useamman osion ja varata toteutuksen.
Aika
    01.01. - 31.12.2020
Paikka
    Arviointi 5 op -koulutus on varattavissa omalle alueellesi tai omaan organisaatioosi. Paikka ja aika sovitaan tarkemmin sopimuksen yhteydessä.

Koulutuksen toteutumisen ehtona on riittävä ryhmäkoko sekä toteutusaika ennen vuoden 2020 päättymistä.

Otathan yhteyttä!
Kohderyhmä
    Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, esimiehet sekä muu henkilöstö
Tavoite
    Tavoitteena on, että osallistuja on tietoinen opiskelijan arvioinnin eri osa-alueista; palautteen, itsearvioinnin ja osaamisen arvioinnin merkityksestä arvioinnin kokonaisuudessa. Hän osaa antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä ja arvioida osaamista näyttöjen perusteella.
Sisältö
    Keskeiset sisällöt:
- palaute
- itsearviointi
- näyttöjen suunnittelu ja toteutus yksilöllisesti ammattitaitovaatimuksien ja osaamistavoitteiden mukaisesti työelämän kanssa
- tutkinnon perusteiden kriteerit osaamisen arvioinnin perusteena
- näyttöjen ja arvioinnin toteuttamisen taito; oman toiminnan arviointi ja kehittyminen
Kouluttajat
    HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulun asiantuntijat
Suoritustapa
    Suoritustapa suunnitellaan yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa. Koulutus sisältää kontaktiopetusta ja ohjauttua verkkotyöskentelyä.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Merja Välkkilä
puh. 040 573 1930
merja.valkkila@hamk.fi

Koulutusassistentti Ann-Mari Apiainen
puh. 050 573 0341
ann-mari.apiainen@hamk.fi
Liitteet
    Esite
Hinta
    Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.
Peruutusehdot
    Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova.

Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.


Tulostettava versio

Palaa