HAMK

Uudistukset ja pedagogiset mallit tiimien käytänteiksi 6 op, Helsinki (2. toteutus)


Kuvaus
    Tiimien kehittämisestä innostuneet opettajat oppivat uuden ammatillisen koulutuksen periaatteita ja niiden viemistä käytäntöön erilaisten pedagogisten mallien avulla. Tätä oppimista sovelletaan oman tiimin toimintaan.
Aika
    16.03. - 27.05.2020
Paikka
    Helsinki, Stadin ammattiopisto, Hattulantie 2.
Kohderyhmä
    Ammatillinen koulutus: opettajat, ohjaajat, esimiehet.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on:
- auttaa oppilaitoshenkilöstöä ammatillisen koulutuksen uudistusten haltuunotossa erilaisten pedagogisten mallien avulla
- kehittää tiimien pedagogista toimintaa
uudistusten suuntaisesti
Sisältö
    Keskeiset teemat ja toteutus:

Orientoiva ennakkokysely

Lähipäivissä kutakin sisältöä käsitellään valittua pedagogista mallia käyttäen.

Lähipv I: 16.3.2020
Tiimiopettajuus ja -oppiminen (teema läpileikkaa koko toteutuksen), pariopettajuus, opetustarjonnan rakentaminen tarjottimeksi. Digitaalisuus oppimisessa (digitaalinen oppimispäiväkirja).
Pedagoginen malli: vertaisoppiminen

Lähipv II: 30.3.2020
Uudistuneiden tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten jalostaminen työtehtäviksi.
Pedagoginen malli: flipped classroom

Etäohjaus: 6.4.2020

Lähipv III: 4.5.2020
Henkilökohtaistamisosaamisen varmistaminen: mikä on se prosessi, jolla opiskelijan yksilöllinen polku toteutetaan omassa oppilaitoksessa.
Pedagoginen malli: projektioppiminen

Etäohjaus: 14.5.2020

Lähipv IV: 27.5.2020
Opetustilanteen suunnittelu.
Pedagoginen malli: mestari-oppipoikamalli

Lähipäivien välissä etäohjausessiot sekä henkilökohtaistettuja etätehtäviä osallistujien tarpeiden mukaan.

Lähipäivien 3 ja 4 välillä: Osallistuvien oppilaitosten/osallistujien/opetustiimien välinen vertaisarviointi.
Kouluttajat
    Kiltakouluvalmentajat lehtori Jari Välkkynen, Ammattiopisto Tavastia ja lehtori Keijo Hakala, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo,
puh. 050 575 9023,
sähköposti: heidi-maria.listo@hamk.fi
Muu informaatio
    HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyössä Koulutuskuntayhtymä Tavastia / Ammattiopisto Tavastian kanssa.
Liitteet
    ESITE

Ilmoittautumiset
    14.02.2020 mennessä
Peruutusehdot
    Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon


Tulostettava versio

Palaa