HAMK

Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op (HYV´ON), Helsinki 5.3. - 2.4.2020
Kuvaus
    Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.
Aika
    05.03. - 02.04.2020
Paikka
    Helsinki (tarkentuu myöhemmin).
Kohderyhmä
    Ammatillisen koulutuksen opettajat, ohjaajat, kuraattorit, esimiehet ja muu henkilöstö.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on:
- kehittää opettajien verkostoitumistaitoja ja toimintaa työelämän toimijoiden kanssa
- vahvistaa opettajien näkemystä työelämäyhteistyön hyödyistä oman osaamisen ylläpitämiselle ja sitä kautta myös hyvinvoinnille
Sisältö
    Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op, 5.3. ja 2.4.2020

Keskeiset sisällöt:
-Opettajan monet roolit ja tehtävät työelämän oppimisympäristöissä
-Haastavat tilanteet ja pedagogiset ratkaisut työelämäyhteistyössä
-Verkostot ja työelämäsuhteet opettajan osaamisen, hyvinvoinnin ja vertaistuen mahdollistajina
-Voimaannuttava palaute
Kouluttajat
    HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa hankkeen koulutukset yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa: HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu ja HAMK Hyvinvointiosaaminen.
Tästä koulutusosiosta vastaavat HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat.
Suoritustapa
    Toteutus: Kaksi lähipäivää (1+1) sekä soveltavaa työskentelyä.

Lähipäivissä asiantuntija-alustukset ja osallistava yhteistoiminnallinen kehittely.

Lähipäivien välissä kehittämistehtävä, jossa osallistujat vahvistavat ja/tai rakentavat uusia työelämäverkostoja/-suhteita omista ajankohtaisista tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin. Verkko-ohjaussessio kehittämistehtävään liittyen.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo, puh. 050 575 9023, sähköposti: heidi-maria.listo@hamk.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Kaikkiin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Paikkoja on rajoitetusti.
Muu informaatio
    Koulutukset toteutetaan BYOD-periaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin tai kannettava tietokone).
Liitteet
    ESITE

Ilmoittautumiset
    21.02.2020 mennessä
Peruutusehdot
    Hankkeen koulutukset toteutetaan 12/2020 mennessä. Koulutusten toteutuksen edellytyksenä on riittävä määrä osallistujia.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen 14.2.2020 mennessä. Koulutukseen em. ajankohdan jälkeen ilmoittautuneita koskee peruutusehto 21.2.2020 mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.
Tulostettava versio

Palaa