HAMK

Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op (HYV´ON), Tampere 11.3. - 8.4.2020
Kuvaus
    Koulutus on osa HYV´ON - Hyvinvoiva yhteisö oppimisen mahdollistajana -hanketta.

Hankkeessa on kolme toisiaan täydentävää koulutusosiota,jotka kaikki ovat itsenäisiä kokonaisuuksia (ks. esite). Parhaan hyödyn kuitenkin saa osallistumalla niihin kaikkiin. Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin koulutukseen.

Tämä ilmoittautuminen koskee koulutusta:
Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op, ryhmä: Tampere
Aika
    11.03. - 08.04.2020
Paikka
    Tampere (tarkentuu myöhemmin).
Kohderyhmä
    Ammatillisen koulutuksen opettajat, ohjaajat, kuraattorit, esimiehet ja muu henkilöstö.
Tavoite
    HYV´ON -koulutusten tavoitteena on:
- kehittää opettajien ja ohjaajien näkemystä nuorista ja nuoruudesta sekä auttaa opetushenkilöstöä tukemaan nuoria oppimisyhteisön jäseninä.
- auttaa opettajia huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja näkemään osaamisen jakaminen yhteisön voimavarana
- kehittää opettajien verkostoitumistaitoja ja toimintaa työelämän toimijoiden kanssa.
Sisältö
    Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op, 11.3. - 8.4.2020

Keskeiset sisällöt:
- Sosiaalisten suhteiden ja yhteisöjen merkitys oppimiselle
- Nuoret erilaisina oppijoina ammatillisissa oppimisyhteisöissä
- Identiteetin kehittyminen siirtymissä
- Nuoren sosioemotionaalinen kehitys, tunnetaidot ja hyvinvointi
- Opiskelijoiden erilaiset opinto- ja urapolut.

Muut tulossa olevat koulutukset:
- Hyvinvoiva opettajayhteisö 3 op
- Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op
Kouluttajat
    HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa hankkeen koulutukset yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa: HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu ja HAMK Hyvinvointiosaaminen.
Tästä koulutusosiosta vastaavat HUMAKin asiantuntijat.
Suoritustapa
    Toteutus: Kaksi lähipäivää (1+1) sekä osallistujien valitsemiin kysymyksiin kohdentuva ja nuorten kokemuksia kuuleva pienryhmätehtävä lähipäivien välillä.

Lähipäivissä asiantuntija-alustukset sekä dialoginen ja toiminnallinen työskentely. Kokonaisuuteen lukeutuu myös kaikille avoin osallistava webinaari nuorten toimijuuden ja minäpystyvyyden tukemiseen liittyen.
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo, puh. 050 575 9023, sähköposti: heidi-maria.listo@hamk.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Kaikkiin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Paikkoja on rajoitetusti.
Muu informaatio
    Koulutukset toteutetaan BYOD-periaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin tai kannettava tietokone).
Liitteet
    ESITE

Ilmoittautumiset
    26.02.2020 mennessä
Peruutusehdot
    Hankkeen koulutukset toteutetaan 12/2020 mennessä. Koulutusten toteutuksen edellytyksenä on riittävä määrä osallistujia.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.
Tulostettava versio

Palaa