HAMK

Viheralan työnjohtokoulutus 2019
Kuvaus
    Monimuoto-opiskeluna toteutettava viheralan työnjohtokoulutus auttaa saamaan tuoreita näkökulmia työnjohdolliseen suunnitteluun. Toimiva työnjohto on yrityksen tärkeimpiä voimavaroja. Siihen kannattaa satsata.
Aika
    29.01. - 07.03.2019
Paikka
    HAMK Lepaa, Hattula
Sisältö
    1. Toimiva työnjohto 29. - 31.1.
työnjohtajan tehtävät, työnsuunnittelu ja työnjohtotaidot
kustannustietous/ tehokkuus
käytännön työnjohtotyö
työmaalogistiikka
Lean-ajattelu toiminnan tehostamisen työkaluna
rekrytointi
kehityskeskustelut
työnjohto ja some-näkyvyys, etäneuvottelun keinot
työnjohtajan vastuukysymykset
dokumentointi, ulkopuolisten turvallisuus
yleisimmät riskit ja tapaturmat viheralalla
vierasmaalaiset työntekijät
ekologiset valinnat ja kierrätyksen mahdollistaminen työnjohtotasolla

2. Työnjohdon menetelmät (2 pv etänä)
TES
työlainsäädäntö MTL
tehtävä (oma ala ja työnjohtajuus tulevaisuudessa)
paikkatietotehtävä

3. Erilaisuus työyhteisön voimavarana 5. - 7.3.
ongelmakohdat työn johtamisessa, ristiriitojen ratkaisu
konfliktit ja ongelmatilanteet – harjoituksia
henkinen ilmapiiri – vaikuttajina osaamisen kolme avainkäsitettä
työyhteisön toimivuus; erilaisuus työyhteisön voimavarana
johtamisen tukeminen, alaistaidot
esimiehen keinot parantaa työssäjaksamista
oma ala ja työnjohtajuus tulevaisuudessa
Lisätietoja
    Siri Pekuri, puh. 040 843 1282 tai
siri.pekuri@hamk.fi
Liitteet
    Esite
Hinta
    990 € + alv 24 %, hintaan sisältyy tervetulo- ja päätöskahvit, muut kahvit ja ateriat ovat omakustanteisia
Ilmoittautumiset
    21.01.2019 mennessä
Peruutusehdot
    Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.
Tulostettava versio

Palaa