HAMK

Luomuhule - pinnantasaussuunnittelun mahdollisuudet luonnonmukaiseen huleveden hallintaan rakennetussa ympäristössä 5 op, 19.10. - 1.12.2020
Kuvaus
    Uusi pilottikoulutus on suunnattu hortonomeille, maisemasuunnittelijoille ja muille ammattilaisille, jotka työssään ovat tekemisissä toteutussuunnitelmien, hulevesisuunnittelun ja pinnantasaussuunnittelun kanssa. Koulutuksen työskentelytavoissa yhdistyvät teoria ja käytännön tekeminen. Vaiheittain etenevä harjoitustyö tehdään tietokoneavusteisesti piirtäen. Kouluttajana toimii Outi Tahvonen.
Aika
    19.10. - 01.12.2020

19.10. luentotallenne, ennakkotehtävä
3.11. lähipäivä
17.11. lähipäivä
1.12. päätöspäivä verkossa
Paikka
    Lähipäivät pidetään HAMK Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Mikäli koulutuksen ajankohdan kokoontumissuositukset edellyttävät, voidaan koko koulutus toteuttaa verkossa.
Sisältö
    Pinnantasaussuunnittelun vaiheet käytännössä
Luomuhulemenetelmät ja niiden esittäminen tasausviivoilla: veden ohjaus, varastointi, imeytys, suodatus ja viemäröinti
Määräykset ja ohjeet tasaussuunnittelussa
Tasot, tasopinnat, luiskat, käytävät ja polut
Erilaisten tasopintojen kaltevuudet ja rajaukset
Korkoerojen tasaaminen muureilla ja luiskilla
Huleveden hyödyntäminen kasvillisuuden tarpeisiin
Lumihulevesirakenteiden mitoituksen perusteet
Lisätietoja
    sari.mantila@hamk.fi
Liitteet
    Esite
Hinta
    552 € + alv 24 %
Ilmoittautumiset
    09.10.2020 mennessä
Peruutusehdot
    Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.
Tulostettava versio

Palaa